Ілмарс Путраймс

У 2004 році закінчив юридичний факультет Харківського Національного університету внутрішніх справ. Спеціальність – юрист, диплом з відзнакою.

У 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України здійснив успішний захист дисертаційного дослідження за спеціальністю Міжнародне право на тему: «Ефективність імплементації міжнародних стандартів прав людини у законодавство України» та здобув науковий ступінь «Кандидат юридичних наук». Має ряд наукових публікацій у фахових виданнях.

Трудову діяльність почав у 2006 році, в процесі якої пройшов шлях від простого юриста до заступника генерального директора з юридичних питань великої інвестиційної компанії. З початку 2012 року займається приватною юридичною практикою. У 2013 році успішно склав кваліфікаційний іспит та наступного року отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З початку здійснення адвокатської діяльності і до сьогодні обліковується у Раді адвокатів Київської області.

З 2016 року є активним членом Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

м. Київ,     вул. Січових Стрільців 10,оф. 41​

м. Київ, вул. Січових Стрільців 10,оф. 41​

067-370-28-87​

067-370-28-87​

law@amat-law.com

law@amat-law.com